“Zonder vrijwilligers zouden wij onze diensten niet aan kunnen bieden. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en onmisbaar voor Wonenplus Velsen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de doelgroep van Wonenplus.”

Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk bij Wonenplus Velsen kent een grote verscheidenheid. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld actief zijn bij:

 • het Meldpunt;
 • de administratie;
 • het tuinonderhoud;
 • de klussenservice;
 • de hulp bij belastingaangiften;
 • het instellen van apparaten;
 • vervoer (met begeleiding);
 • boodschappenhulp/-service.

De werkzaamheden zijn licht van aard en kunnen variëren van een uur per maand tot meerdere uren per dag. Als vrijwilliger van Wonenplus bepaalt u uiteindelijk zelf hoeveel tijd u beschikbaar bent voor de uitvoering van Wonenplus-diensten.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Bijna iedereen kan vrijwilligerswerk verrichten. Uitgangspunt is wel dat de doelstelling van Wonenplus Velsen wordt onderschreven. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij affiniteit met de doelgroep hebben en beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Nieuwe vrijwilligers dienen een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te overleggen. De kosten daarvan worden vergoed.

Intake van vrijwilligers

Wanneer iemand zich aanmeldt als vrijwilliger, vindt er in eerste instantie een oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek worden wensen, interesses, en kwaliteiten van de vrijwilliger besproken. Ook worden de rechten en plichten van zowel de vrijwilliger als van Wonenplus Velsen aan de orde gesteld. Na een korte inwerkperiode volgt een gesprek waarin wordt besproken of het werk aan de verwachtingen voldoet.

Informatie aan en begeleiding van vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen alle informatie die nodig is om goed te functioneren binnen Wonenplus Velsen. Naast een goede begeleiding worden er regelmatig werkbesprekingen georganiseerd. Hierin komen het verloop van de werkzaamheden, de samenwerking met anderen en eventuele knelpunten aan de orde.

Faciliteiten voor vrijwilligers

Vrijwilligers staan bij Wonenplus Velsen hoog in het vaandel. Om het werk zo aangenaam mogelijk te maken stelt Wonenplus een aantal faciliteiten ter beschikking:

 • Voor de meeste taken geldt een vrijwilligersvergoeding per (half) uur;
 • zo nodig kan er een cursus of training worden gevolgd.

Aanmelden als vrijwilliger

Aanmelden als Wonenplus-vrijwilliger kan:

 • via de button op deze pagina
 • telefonisch via nummer 0255-518888. (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur)
 • via een e-mail gericht aan: wonenplus@welzijnvelsen.nl

Ik wil abonnee
worden!
space

Ik heb een
klus/verzoek!
space

Ik wil
vrijwilliger
worden!