“In een tijd waarin we steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen is een beetje extra  aandacht voor elkaar belangrijk.”

Felicitatiedienst

‘Omzien naar elkaar’, dat staat op de folder van de Felicitatiedienst Velsen. En dat is ook precies waar de Felicitatiedienst om draait. In een tijd waarin we steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen is een beetje extra  aandacht voor elkaar belangrijk.

 

Daar waar de één een actief sociaal leven heeft wordt dat bij de ander snel minder. Verminderde mobiliteit door lichamelijke of geestelijke achteruitgang, verlies van een partner, wegvallen van vrienden en kennissen zijn situaties waar ouderen mee te maken krijgen.  En als dat gebeurt is het vaak moeilijk om  hulp te vragen.

Dat is de reden dat Welzijn Velsen via  de Felicitatiedienst probeert in contact te komen met zo veel mogelijk plaatsgenoten van 80 jaar en ouder. Gewoon om een leuk gesprekje aan te knopen,  om informatie te geven over voorzieningen en activiteiten voor ouderen, maar ook om bij vragen of problemen waar men zelf even niet meer uitkomt iemand in contact te brengen met mensen die ze verder kunnen helpen. Dit bezoekje wordt in de periode rond de verjaardag afgelegd, vandaar de naam ‘Felicitatiedienst’.

Ik wil abonnee
worden!
space

Ik heb een
klus/verzoek!
space

Ik wil
vrijwilliger
worden!